Unimeter is een zelfstandig bedrijfsadviesburo dat zich heeft gespecialiseerd in het begeleiden en ondersteunen van bedrijven en instellingen bij het invoeren en onderhouden van managementsystemen.

Bedrijfsvoering middels een KAM-managementsysteem

Een KAM-managementsysteem (KAM = kwaliteit, arbo en milieu) is een controlemiddel voor het plannen, beheersen en verbeteren van de KAM-activiteiten in de organisatie. Het doel van een KAM-managementsysteem is om te komen tot een controleerbare uitvoering van het KAM-beleid met daaruit voortvloeiende afspraken en voorschriften. Het geeft aan de beleidslijnen van de onderneming aan ten aanzien van kwaliteit, arbo en milieu en op welke wijze uw bedrijf moet voldoen aan de normen en wettelijke eisen bij het vervaardigen van uw producten en diensten zodat de continuïteit gewaarborgd blijft. Door het KAM-managementsysteem zullen er positieve effecten optreden op zowel de interne als externe bedrijfsvoering van de organisatie.

De voordelen van een KAM-managementsysteem voor interne bedrijfsvoering

Verbetering van: Vermindering van:
-efficiency van het management
-inzicht in de organisatie
-planning
-probleemoplossend vermogen
-controle op toeleveranciers
-communicatie
-de mogelijkheid tot aanpassen en wijzigen
-discipline
-motivatie van het personeel
-terugkerende fouten
-verspilling
-kosten
-personeelsverloop

De voordelen van een managementsysteem voor externe bedrijfsvoering

Verbetering van: Vermindering van:
-kwaliteit van het product en de dienstverlening
-tevredenheid van de klanten
-frequentie van herhalingsopdrachten
-imago van de organisatie
-klachten
-aansprakelijkheidsclaims

Betaalbaar maatwerk voor uw KAM-managementsysteem

Unimeter heeft voor het invoeren en onderhouden van het KAM-managementsysteem een methodiek ontwikkeld, waardoor zij in staat is betaalbaar maatwerk te leveren. Op basis van een uitgekiend standaardpakket wordt gebruik gemaakt van onze dienstverlening. Kortom, doelgerichte begeleiding en ondersteuning van uw KAM-managementsysteem.

Onze aanpak

Unimeter hecht het grootste belang aan persoonlijke aandacht en het leveren van maatwerk en vakwerk. Wij zorgen voor passende oplossingen, waarbij wordt gekeken naar praktijkgerichtheid, gebruiksvriendelijkheid en de mogelijkheden van de organisatie en het personeel. Betrokkenheid, snelheid en accuratesse vormen de doelstelling van onze dienstverlening. Daarnaast zijn wij voortdurend alert op nieuwe ontwikkelingen en op zoek naar nieuwe wegen en mogelijkheden met betrekking tot onze branchegerichte specialisatie.

Branche specialisatie

Unimeter levert specifieke management systemen die voornamelijk zijn gericht op de installatiebranche, bouwbranche en uitzend-/detacheringsbureaus.